Kingspan Therma -eristeiden tekniset ominaisuudet

Tämän sivun taulukkoon on listattu Kingspan Therma -eristeiden teknisiä ominaisuuksia.

Kingspan ThermaTM -eristeet (PIR)

Tuotteilla CE-merkintä

Ominaisuudet

Tuotteet 

Solurakenne

Umpisoluisuus yli 90 %

 

Lämmönjohtavuus
EN ISO 10456, EN 13165
ilmoitettu arvo λD = suunnitteluarvo λU (normaaliolosuhteissa)

 

Diffuusiotiivis pinnoite

0,022 W/mK, paksuus ≥50 mm
0,023 W/mK, paksuus 30 – 40 mm

Kingspan ThermaTM

TP10/TF70/TW50/TW55
TP10 Vintti-Iita
TR26
TR26 FM
TW55 R
TW58
TW55 Runkolevy
TP10 Runkolevy

Kingspan Sauna-Satu

Diffuusioavoin pinnoite

0,025 W/mK, paksuus ≥120 mm
0,026 W/mK, paksuus 80 – 110 mm
0,027 W/mK, paksuus 30 – 70 mm

Kingspan ThermaTM

TW57

0,030 W/mK (laskettu arvo kipsi-PU-yhdistelmälle)

Kingspan ThermaTM TW56 Anselmi 40

0,026 W/mK (laskettu arvo kipsi-PU-yhdistelmälle)

Kingspan ThermaTM TW56 Anselmi 70

Tiheys

32–38 kg/m3, tuotteen mukaan

 

Vedenimeytyminen EN 12087

≤ 1,5 til. -%

 

Vesihöyrynläpäisevyys
- pinnoittamaton eriste

0,1–1,2 * 10-12 kg/msPa

 

Puristuslujuus EN 826

≥ 100 kPa

 

Vetolujuus EN 1607

   

Lämpölaajenemiskerroin

5–8 * 10-5 / ºC

 

Palokäyttäytyminen
EN 13501-1,
EN 13823,
EN ISO 11925-2

B-s1, d0

Kingspan ThermaTM

TW57 (musta puoli)
TW56 Anselmi (kipsilevypinnoite)

E

Kingspan ThermaTM

TP10/TF70/TW50/TW55
TP10 Vintti-Iita
TR26
TR26 FM
TP10 Runkolevy

Kingspan Sauna-Satu

NPD / F

Kingspan ThermaTM

TW58
TW55 R
TW55 Runkolevy

Lämmönkesto (normaalituotteet)

-40 ... +100 ºC, lyhytaikainen +250 ºC

 

- syttymislämpötila

Yli +400 °C, liekillä n. +300 ºC

 

Radonin läpäisevyys

≈0 %

Kingspan ThermaTM

TP10/TF70/TW50/TW55
TP10 Vintti-Iita
TR26
TR26 FM
TP10 Runkolevy

Kingspan Sauna-Satu

 

CE

Suoristustasoilmoitus (DoP)