Pientaloratkaisut aikakauden mukaan

Rintamamiestalot ja sitä vanhemmat talot

Rintamamiestalon eristeremontti SPU Eristeillä

1940-luvulla ja aiemmin rakennetut talot ovat pääsääntöisesti hirsitaloja. Seinät näissä taloissa ovat yleensä n. 150 mm paksuista hirttä. Vanhan hirsitalon korjaaminen vaatii huolellisen suunnitelman ja oikeanlaisen korjaustavan. Hirsitalojen lämmitysjärjestelmänä käytettiin tyypillisesti uuneja, joita oli talossa yleensä useita.

1950-luvun talot ovat tyypillisiä rintamamiestaloja, joita on vielä runsaasti jäljellä. Purutalot korvasivat aikanaan vuosikymmenen vaihtuessa hirsitalot. Nykypäivänä 1950-luvulla rakennettujen talojen ovissa, ikkunoissa ja eristyksissä on tyypillisesti parantamisen varaa ja asunnot ovat usein vetoisia. Eristeet ovat painuneet, talotekniikka vanhentunutta ja talot ovat elinkaarensa lopulla.

 • Runko: Tyypillisesti 100 mm puuta. Paperi ja laudoitus ovat molemmin puolin runkoa. Väli on täytetty sahanpurulla, kutterin lastulla tai näiden sekoituksella.
 • Yläpohja: Yläpohjassa eristeenä sahanpurua, kutterinlaskua tai näiden sekoitusta 250-300 mm.

Lisäeristäminen Kingspan -lämmöneristeillä:

 • Kingspan Therma TP10 Vintti-Iita – eristeratkaisulla ullakko saadaan tehokkaasti hyötykäyttöön, kun tila jää mahdollisimman korkeaksi ja hyötykäyttöön jää mahdollisimman paljon neliöitä. Suositeltu eristeratkaisu on Kingspan Therma TP10 Vintti-Iita 120 mm asennettuna kattotuolien väliin ja yhtenäisenä kerroksena sisäpintaan.
 • Seinien sisäpuolinen lisäeristäminen Kingspan Therma TW56 Anselmi tai Therma TP10 – eristelevyillä.
 • Talon ilmanvaihto järjestetään remontin jälkeen joko painovoimaisena tai koneellisesti, eli eristeratkaisu ei vaikuta ilmanvaihdon tarpeeseen.

1960–1970-lukujen talot

70-luvun talon lisälämmöneristys hoituu helposti SPU Eristeillä

1960-luvun alusta seuraavan vuosikymmenen puoliväliin villaeristeet korvasivat heikommin eristävät purueristeet. Talojen julkisivumateriaaleina käytettiin puuta ja kiveä. Ulkoa päin kivitalot ovat tyypillisesti hyvässä kunnossa. Puuosat, ikkunat ja ovet alkavat tavallisesti lähestyä elinkaarensa päätä. Kivitalojen sisäpuolelle kannattaa lisätä eristyksiä remontin yhteydessä. Puutalojen osalta lisäeristäminen julkisivuremontin yhteydessä on myös aina suositeltavaa.

 • Runko: seinissä eristepaksuus säilyi jokseenkin samana kuin puruseinissä, eli 100 mm. Sisäverhouksena on yleensä lastulevy ja tuulen suojana bituliitti.
 • Yläpohja: tyypillisesti villaa, noin 150–200 mm.

Energiakriisi pakotti rakentajat keskittymään 1975–1983 paremmin eristettyihin rakenteisiin. Tiiliverhous oli yleistymässä puurunkoisissa taloissa. Ikkunoita pienennettiin ja siirryttiin kolminkertaisiin laseihin. Eristepaksuudet kasvoivat seinissä 150 millimetriin. Tiiliverhoillut talot ovat tyypillisesti ulkoapäin kunnossa. Puuosat, kuten ikkunat ja ovet vaativat huoltoa ja korjausta. Ilmanvaihto on yleensä 1970-luvun taloissa puutteellinen.

 • Runko: Seinä 150mm eristevahvuus (villa ja tuulensuoja).
 • Yläpohja: Tyypillisesti villaa noin 200-250 mm. Ennen energiakriisiä 150-200 mm.

Lisäeristäminen Kingspan -lämmöneristeillä:

 • Kingspan Therma TP10 Vintti-Iita – eristeratkaisulla ullakko saadaan tehokkaasti hyötykäyttöön, kun tila jää mahdollisimman korkeaksi ja hyötykäyttöön jää mahdollisimman paljon neliöitä. Suositeltu eristeratkaisu on Kingspan Therma TP10 Vintti-Iita 120 mm asennettuna kattotuolien väliin ja yhtenäisenä kerroksena sisäpintaan Kingspan Therma -eriste 30 mm.
 • Sekä ulkoseinissä että yläpohjassa voidaan eristeet vaihtaa Kignspan Therma -eristeisiin. Tällöin eristepaksuudet pysyvät samoina, lämmöneristyskyky on helposti tuplattu ja rakenteen tiiveyttä parannettu huomattavasti. Erillistä tuulensuoja- tai höyrynsulkukerrosta ei tarvita.
 • Seinien sisäpuolinen lisäeristäminen Kingspan Therma TW56 Anselmi tai Therma TW55 – tuotteilla.
 • Talon ilmanvaihto järjestetään remontin jälkeen joko painovoimaisena tai koneellisesti, eli eristeratkaisu ei vaikuta ilmanvaihdon tarpeeseen.

1980–1990-lukujen talot

80-90-luvun talo

Talot, jotka on rakennettu 1980-luvun puolivälin jälkeen, ovat yleensä huomattavasti energiaa säästävämpiä ja mukavampia asua kuin edellisten vuosikymmenien talot. Esimerkiksi vesikiertoinen lattialämmitys alkoi yleistyä 90-luvun puolivälissä.

 • Runko: seinissä on yleensä 150–200 mm:n lämmöneristys
 • Yläpohja: eristetty 250-300 mm puhallusvillalla

Lisäeristäminen Kingspan -lämmöneristeillä

 • Sekä ulkoseinissä että yläpohjassa voidaan eristeet vaihtaa Kingspan Therma -lämmöneristeisiin. Tällöin eristepaksuudet pysyvät samoina, lämmöneristyskyky on helposti tuplattu ja rakenteen tiiveyttä parannettu huomattavasti. Erillistä tuulensuoja- tai höyrynsulkukerrosta ei tarvita.
 • Seinien sisäpuolinen lisäeristäminen Kingspan Therma TW56 Anselmi tai Therma TP10 – eristeillä.
 • Talon ilmanvaihto järjestetään remontin jälkeen joko painovoimaisena tai koneellisesti, eli eristeratkaisu ei vaikuta ilmanvaihdon tarpeeseen

2000-luvun talot

2000-luvun talo

Nykyaikaiset talot rakennetaan yhä useammin passiivi- tai nollaenergiataloiksi. Taloissa kiinnitetään erityisesti huomiota rakenteiden lämmöneristävyyteen sekä tiiveyteen. Tiiveyden merkitys on suuri kun rakennetaan vähän energiaa kuluttavia taloja. Eristemateriaalina käytetään usein tehokkaita polyuretaanilämmöneristeitä. Runkomateriaaleina käytetään puuta, harkkoja tai betonia.

Nykyaikaiset ratkaisut Kingspan -lämmöneristeillä

 • Passiivienergiatasolle riittävät seuraavat Kingspan Therma -eristekerrosten paksuudet:
  • Ulkoseinissä 240 mm
  • Yläpohjissa 320 mm
  • Alapohjissa 200 mm
 • Kingspan Insulation Oy:lta löytyy ratkaisut kaikkiin eri runkomateriaaleihin. Puurunkoisiin taloihin löytyy puurunkojakoihin sopivia tuotteita ja kivirunkoisiin taloihin ympäritäysponttuja, työtä säästäviä tuotteita.

Lisätietoa passiivi- ja nollaenergiataloista täältä >